Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@dzks.lv
latviski
по русски

07.02.2018

Valdes paziņojums par pilnvaroto sapulces sasaukšanu

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” valde 2018.gada 21.martā plkst.12.00 sasauc pilnvaroto biedru sapulci. Sapulces vieta – MERCURE RIGA CENTRE HOTEL, konferenču zāle Eliza,  Elizabetes iela 101, Rīga.

Darba kārtībā:

 1. Par Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” valdes un kredītkomitejas ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem.
 2. Par revīzijas komisijas ziņojumu.
 3. Par valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no krājaizdevu sabiedrības apstiprināšanu.
 4. Par grozījumu statūtos apstiprināšanu.
 5. Par 2017.gada pārskata apstiprināšanu un peļņas sadali.
 6. Par 2018.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšanu.
 7. Par grozījumiem un papildinājumiem krājaizdevu sabiedrības politikās, nolikumos un noteikumos.
 8. Par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu.
 9. Par revīzijas komisijas un revīzijas komisijas priekšēdētāja ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu.
 10. Par kredītkomitejas ievēlēšanu.
 11. Par revīzijas komisijas darba plāna apstiprināšanu 2018./2019.gadam.
 12. Par auditora apstiprināšanu 2018.gada pārskata pārbaudes veikšanai.