Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@dzks.lv
latviski
по русски

02.03.2017

Valdes paziņojums par kārtējās pilnvaroto biedru sapulces sasaukšanu

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” valde 2017.gada 30.martā plkst.12.00 sasauc kārtējo pilnvaroto biedru sapulci. Sapulces vieta – MERCURE RIGA CENTRE HOTEL, konferenču zāle Antonija,  Elizabetes iela 101, Rīga.

Darba kārtībā:

  1. Par Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” valdes un kredītkomitejas ziņojumu par 2016.gada darbības rezultātiem.
  2. Par revīzijas komisijas ziņojumu.
  3. Par 2016.gada pārskata apstiprināšanu un peļņas sadali.
  4. Par valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no krājaizdevu sabiedrības apstiprināšanu.
  5. Par valdes locekļa ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu.
  6. Par revīzijas komisijas priekšēdētāja pārvēlēšanu un atalgojuma noteikšanu.
  7. Par 2017.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšanu.
  8. Par grozījumiem un papildinājumiem krājaizdevu sabiedrības politikās, nolikumos un noteikumos.
  9. Par revīzijas komisijas darba plāna apstiprināšanu 2017./2018.gadam.
  10. Par auditora apstiprināšanu 2017.gada pārskata pārbaudes veikšanai.