Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@dzks.lv
latviski
по русски

Noguldījumu procentu likmes

Spēkā no 18.05.2017.:

Termiņa noguldījums ar procentu izmaksu termiņa beigās:

Termiņš EUR USD
3 mēneši 0,50% 0,25%
6 mēneši 0,75% 0,50%
1 gads 1,25% 1,00%
2 gadi 1,50% -
3 gadi 1,75% -


Termiņa noguldījums ar ikmēneša procentu izmaksu:

Termiņš EUR
6 mēneši 0,50%
1 gads 1,00%
2 gadi 1,25%
3 gadi 1,50%
5 gadi 2,00%
7 gadi 3,00%
10 gadi 5,00%


Ienesīguma noguldījums:

Termiņš EUR
5 gadi 6,75%


Uzkrājuma noguldījums:

Termiņš EUR
6 mēneši 0,50%
1 gads 1,00%


Krājkonts:

Uz nenoteiktu laiku, ar iespēju papildināt un,
iepriekš brīdinot, izņemt naudu
EUR USD
0,75%   
0,50%
Minimālais noguldījuma atlikums procentu aprēķinam: 50.00
50.00 Pieprasījuma noguldījums (algas konts):

Uz nenoteiktu laiku, ar iespēju papildināt un izņemt naudu EUR USD
0,15% 0,15%
Minimālais noguldījuma atlikums procentu aprēķinam: 2000.00 2000.00

 

Pilngadības krājkonts:

EUR 3%

 

Noguldījumu gada procentu likmes Noguldījumu gada procentu likmes