Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@dzks.lv
latviski
по русски

Par mums

Kas ir Dzelzceļnieks KS?

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS ir arodbiedrības biedriem piederoša finanšu institūcija, kas ir dibināta 1995. gadā ar mērķi izveidot alternatīvu finanšu pakalpojumu sniedzēju, kas darbotos biedru interesēs.

Par Dzelzceļnieks KS biedru var kļūt:

pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura ir:

 • Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedrs,
 • Latvijas Arodbiedrības “Enerģija” biedrs,
 • Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības biedrs,
 • Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienības biedrs,
 • Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības biedrs,
 • Latvijas Mežu Nozaru arodu biedrības biedrs;
 • Dzelzceļnieks KS jau uzņemto biedru laulātie un pilngadīgie bērni,

kā arī:

 • kapitālsabiedrība, kuras dalībnieki ir fiziskās personas, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ja vienam vai vairākiem Dzelzceļnieks KS biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā;
 • individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir Dzelzceļnieks KS biedri;
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam Dzelzceļnieks KS biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā;
 • biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir Dzelzceļnieks KS biedrs.

Lai kļūtu par Dzelzceļnieks KS biedru, ir nepieciešams:

 • iepazīties ar statūtiem,
 • iemaksāt iestāšanās naudu EUR 1.42,
 • iegādāties pamatpaju EUR 7.11 vērtībā.

Visi Dzelzceļnieks KS biedri vienlaicīgi ir gan tās klienti, gan līdzīpašnieki, katrs var ietekmēt Sabiedrības darbību un piedalīties pārvaldīšanā.

Misija

Krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS strādā, lai nodrošinātu saviem biedriem viegli pieejamus, efektīvus un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus, palīdzot viņiem realizēt savas idejas un sapņus, un celtu viņu labklājību.

Galvenās priekšrocības:

 • Stabilitāte un drošība, zems riska līmenis
 • Plašs un kvalitatīvs finanšu pakalpojumu klāsts
 • Izdevīgi nosacījumi

Biedriem piedāvātie pakalpojumi:

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Dzelzceļnieks KS darbību regulē Krājaizdevu sabiedrību likums, Kooperatīvo sabiedrību likums, Krājaizdevu sabiedrības statūti, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemtie normatīvie noteikumi, ka arī LR noslēgtie starptautiskie līgumi un citi normatīvie akti.