Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@dzks.lv
latviski
по русски

Par mums

Kas ir Dzelzceļnieks KS?

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS ir arodbiedrības biedriem piederoša finanšu institūcija, kas ir dibināta 1995. gadā ar mērķi izveidot alternatīvu finanšu pakalpojumu sniedzēju, kas darbotos biedru interesēs.

Par Krājaizdevu sabiedrības biedru var kļūt:

pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura ir:

kā arī:

  • kapitālsabiedrība, kuras dalībnieki ir fiziskās personas, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā;
  • individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir  krājaizdevu sabiedrības biedri;
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam krājaizdevu sabiedrības biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā;
  • biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir krājaizdevu sabiedrības biedrs.

Lai kļūtu par krājaizdevu sabiedrības biedru, ir nepieciešams:

  • iepazīties ar statūtiem,
  • iemaksāt iestāšanās naudu EUR 1.42,
  • iegādāties pamatpaju EUR 7.11 vērtībā.

Visi krājaizdevu sabiedrības biedri vienlaicīgi ir gan tās klienti, gan līdzīpašnieki, katrs var ietekmēt sabiedrības darbību un piedalīties pārvaldīšanā.

Misija

Krājaizdevu sabiedrība strādā, lai nodrošinātu saviem biedriem viegli pieejamus, efektīvus un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus, palīdzot viņiem realizēt savas idejas un sapņus, un celtu viņu labklājību.

Galvenās priekšrocības:

  • Stabilitāte un drošība, zems riska līmenis
  • Plašs un kvalitatīvs finanšu pakalpojumu klāsts
  • Izdevīgi nosacījumi

Biedriem piedāvātie pakalpojumi:

Krājaizdevu sabiedrības darbību regulē Krājaizdevu sabiedrību likums, Kooperatīvo sabiedrību likums, Krājaizdevu sabiedrības statūti