Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@dzks.lv
latviski
по русски

Finanšu informācija

2016.gadā Dzelzceļnieks KS turpināja stabilu attīstību, finanšu rādītāji ir iepriecinoši:

  • aktīvu apjoms palielinājās par 4% salīdzinājumā ar gada sākumu un sasniedza 9.4 milj. EUR (bruto);
  • kredītportfelis palielinājās par 3.6% līdz 7.4 milj. EUR (bruto vērtība);
  • noguldījumu apjoms palielinājās par 2.7% un sastāda 6.8 milj.EUR;
  • kapitāla un rezervju apjoms sastāda 1.9 milj. EUR (+10.9%);
  • ļoti laba ir  kredītportfeļa kvalitāte - kredīti bez kavējumiem sastāda  98.6 % no kopējā bruto kredītportfeļa.


2016.gadu Dzelzceļnieks KS ir nostrādājis ar 227 495 EUR lielu peļņu, kura, saskaņā ar 30.03.2017. biedru sapulces lēmumu novirzīta Dzelzceļnieks KS rezerves kapitālā. Kapitāla atdeves rādītājs (ROE) ir 14% (2015.g.- 18%, aktīvu atdeves rādītājs (ROA) – 2% (2015.g. - 3%).