Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@dzks.lv
latviski
по русски

Struktūra

Krājaizdevu sabiedrības Dzelzceļnieks KS organizātoriskā struktūra, kas izriet no kooperatīvo sabiedrību būtības, stipri atšķir krājaizdevu sabiedrību no citām finanšu institūcijām.

Biedru kopsapulce ir krājaizdevu sabiedrības augstākais lēmējorgāns. Visi biedri (vai to pilnvarotie) izlemj jautājumus, kas ir saistīti ar krājaizdevu sabiedrības darbību.

Valde vada krājaizdevu sabiedrības darbību starp kopsapulcēm.

Valdes sastāvs:

1. Olga Kazačkova – valdes priekšsēdētāja
2. Vladimirs Grjaznovs - valdes priekšsēdētājas vietnieks
3. Egils Baldzēns
4. Savēlijs Semjonovs
5. Vladimirs Labeckis

Kredītkomiteja izskata pieteikumus kredītu izsniegšanai un lemj par kredītu piešķiršanu.

Kredītkomitejas sastāvs:

1. Silvija Koraskova
2. Larisa Podlubnaja
3. Jeļena Gerasimova

Revīzijas komisija pārbauda uzskaiti un procedūras krājaizdevu sabiedrībā.

Darbinieki veic ikdienas darbu – apkalpo klientus, veic uzskaiti.

Valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas locekļi tiek ievēlēti kopsapulcē no biedru vidus, šādā veidā nodrošinot biedru piedalīšanos arī ikdienas lēmumu pieņemšanā un kontrolē.