Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@dzks.lv
latviski
по русски

Vēsture

Pirmskara Latvijā dzelzceļnieku biedrības krāj- un aizdevu kase Dzelzceļnieks, kas savu darbību uzsāka 1921. gada 11. februārī, bija viens no lielākājiem kredītkooperatīviem Latvijā. 1935. gadā dzelzceļnieku krāj- un aizdevu kase bija viena no lielākajām biedru skaita ziņā - 4373 biedru un paju kapitāla ziņā – 625 000 latu. Kase izsniedza parastus aizdevumus 2 mēnešu algu apmērā uz laiku līdz 12 mēnešiem un ilgtermiņa aizdevumus uz laiku no 1 līdz 10 gadiem. Kases darbības laikā 583 dzelzceļnieki iegādājās nekustāmo īpašumu izmantojot tās piešķirtos aizdevumus.

1940. gadā dzelzceļnieku krāj- un aizdevu kase, tāpat kā citi Latvijas kredītkooperatīvi tika likvidēta.

1992. gadā Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības 1.Kongresā pieņēma lēmumu atjaunot dzelzceļnieku krājaizdevu sabiedrību, kas veiksmīgi darbojās pirmskara Latvijā. Krājaizdevu sabiedrības atjaunošanas mērķis bija radīt dzelzceļniekiem finanšu institūciju, kas palīdzētu tās biedriem risināt virkni finansiālo problēmu pašu spēkiem.

Finanšu kooperatīva dibināšanas protokolu parakstīja 29 cilvēki, bet patlaban Dzelzceļnieks KS ir lielākā krājaizdevu sabiedrība Latvijā, kas apvieno vairāk nekā 5 tūkstošus biedru.

Krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS licenci banku operāciju veikšanai saņēma 1995. gada 2. februārī un LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta 1995. gada 2. martā. Šis datums ir kļuvis par Latvijas krājaizdevu sabiedrību kustības atdzimšanas dienu. Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrības iniciatīva ir pāraugusi dzelzceļa robežas. Pieredzi, kura uzkrāta krājaizdevu sabiedrībā Dzelzceļnieks KS, tagad izmanto arī citi.